WATERZUIVERING

¯

We kunnen u op aanvraag elektromotoren aanbieden die voldoen aan WIMES (Water Industry Mechanical and Electrical Specifications) voor de motoren bestemd voor waterzuiveringsinstallaties.

We hebben talrijke referenties op het vlak van pompen, beluchters en behandelingscentra van slib en afvalwater.