PAPIERINDUSTRIE 

Moteurs électriques pour ventilateurs et compresseurs - Industrie papetière

In de papierindustrie is het proces zeer belangrijk. De door Focquet aangeboden motoren zijn over het algemeen aangepast aan de eisen van deze industrie.

Wij hebben talrijke referenties voor toepassingen zoals afwikkelaars, opwindmachines, snijmachines, ventilatoren, compressoren, pompen en mengers.