Herwikkelaars en herstellers

We bieden snelle en doeltreffende oplossingen aan onze klanten herwikkelaars en herstellers. Zowel onze nieuwe als gereconditioneerde motoren laten hen toe eindgebruikers uit de brand te helpen wanneer:

  • de hersteltijd te lang duurt en de klant niet kan wachten
  • de huur van een motor tijdens de herstelling
  • de motor niet te repareren valt
  • de herstelkosten te hoog oplopen ten opzichte van een nieuwe of tweedehands vervangmotor